Auteurs:
Van Wijk, A., Schoenmakers, Y. & Manders, A.

Uitgever:
Arnhem: Bureau Beke

Jaar van publicatie:
2011

Zie ook:
Publicatie online

Wapenfeiten

Een onderzoek naar overvallen en overvallers in Nijmegen

Vanaf 2007 neemt het aantal overvallen in Nederland toe. Ook in de gemeente Nijmegen is deze toename merkbaar. Nijmegen heeft te maken met een relatief jonge dadergroep; slachtoffers komen met name uit het midden- en kleinbedrijf. In opdracht van de gemeente Nijmegen voerde Bureau Beke een fenomeenonderzoek uit naar daderkenmerken van opgeloste overvallen en delictkenmerken van zowel opgeloste als onopgeloste overvallen in Nijmegen.

download pdf

Auteurs:
Van Wijk, A., Schoenmakers, Y. & Manders, A.

Uitgever:
Arnhem: Bureau Beke

Jaar van publicatie:
2011

Zie ook:
Publicatie online