Auteurs:
Hengst, M. den, Bruinsma, M. Schoenmakers, Y. & Niepce, W.

Uitgever:
Reed Business

Jaar van publicatie:
2015

Van intel tot operatie

De impact van veiligheidsanalisten bij de aanpak van misdaad.

Binnen de politieorganisatie werken op verschillende plekken analisten die zich bezighouden met onderzoek en analyse, ter ondersteuning van hun collega‚Äôs. Ze haken aan bij opsporingsonderzoeken, bij programma-teams en ook bij beslissers op beleidsniveau. Onder leiding van Bureau Bruinsma en het lectoraat Intelligence van de Politieacademie is gekeken wat succesfactoren zijn voor de doorwerking van veiligheidsanalyses op strategisch, tactisch en/of operationeel niveau. Het blijkt dat succesvolle analisten zelf een grote rol spelen bij de doorwerking van hun analyses en soms ook getalenteerd verandermanager zijn.

Succesfactoren zijn bijvoorbeeld het toegankelijk maken van het product, aandacht voor de praktijkrelevantie, urgentiebeleving en verantwoordelijkheidsgevoel van de eindgebruiker, een goede relatie tussen analist en ontvanger tijdens het gehele analyseproces en sterke interpersoonlijke vaardigheden van de analist. In vier bestudeerde praktijkvoorbeelden blijkt met name de procesbegeleiding van de analist bij de overdracht van doorslaggevend belang. Impact-hebbende analisten lijken dan ook vooral assertieve, initiatiefrijke analisten die persoonlijk excelleren op de vlakken van verbindingen leggen, netwerken en adviseren.

Het onderzoek geeft aan hoe de politie op succesfactoren kan sturen om de cruciale wisselwerking tussen operatie en intelligence verder te ontwikkelen. Daarbij wordt wel benadrukt dat analisten niet alleen verantwoordelijk zijn voor impact, ook leidinggevenden van de analisten en de opdrachtgevers van de analyses dienen hierin een rol te hebben. Gezamenlijk geven zij, met de keuzes in hun werk, pas de echte praktijkbetekenis aan de analyses.

download pdf

Auteurs:
Hengst, M. den, Bruinsma, M. Schoenmakers, Y. & Niepce, W.

Uitgever:
Reed Business

Jaar van publicatie:
2015