Auteurs:
Anton van Wijk Yvette Schoenmakers

Uitgever:
Apeldoorn: Politieacademie

Jaar van publicatie:
2008

Zie ook:
Publicatie online

Tussen onmacht en onwil

Een kwalitatief onderzoek naar twintig Marokkaanse veelplegers

In 2006 waren er in Den Bosch bijna tachtig Marokkaanse jeugdige (tot 24 jaar) 'veelplegers'. De gemeente wilde meer inzicht verkrijgen in deze groep Marokkaanse veelplegers. Hiertoe bestudeerden Anton van Wijk en Yvette Schoenmakers de achtergronden van twintig geselecteerde veelplegers, op basis van hun persoonsdossiers bij politie, justitie en hulpverlenende instanties. Onderzocht werden kenmerken betreffende gezin, school, werk, gezondheid, vrije tijd en vrienden, criminaliteit en contacten met instanties. In de achtergronden van de twintig jongeren is een duidelijke scheiding te zien tussen de wereld binnenshuis en buiten de deur. De instanties krijgen nauwelijks grip op hen, door hun manipulerende, ontkennende houding naar politie en justitie en afwijzende houding ten aanzien van hulpverlening. Ook de ouders zijn niet-ontvankelijk, want ook zij ontkennen dat er problemen zijn. Binnen de soms lange weg door de justitiële keten blijken de veelplegers veel ‘laatste kansen’ te krijgen, als taakstraffen en proefperioden mislukken. Om te voorkomen dat het strafrechtelijk systeem haar geloofwaardigheid verliest, deze jongeren nauwelijks consequenties van hun handelen ondervinden en doorgroeien tot zware criminelen, dient repressief meer sluitend en consequent opgetreden te worden. Mogelijkheden voor (preventieve) interventie liggen vooral op jeugdige leeftijd, bij de jongere broertjes die toetreden tot de criminaliteit en bij hun (vaak multi-probleem)gezinnen.

Over dit onderzoek verscheen tevens een artikel in het Tijdschrift voor de Politie (2008, TvP 70(10), p. 24-27), geschreven door Yvette Schoenmakers, Anton van Wijk en Monique Sluijters.

download pdf

Auteurs:
Anton van Wijk Yvette Schoenmakers

Uitgever:
Apeldoorn: Politieacademie

Jaar van publicatie:
2008

Zie ook:
Publicatie online