Auteurs:
Schoenmakers, Y., Doekhie, J. & Knotter, J.

Uitgever:
Amsterdam: Reed Business

Jaar van publicatie:
2014

Tussen hulp en hype

De inzet van opsporingsberichtgeving in ontvoeringszaken

Ontvoering of vrijheidsberoving is een zeer ingrijpend misdrijf, waarnaar in Nederland nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Voor de politie begint een ontvoeringszaak vaak met een melding van een persoonsvermissing. Als duidelijk is dat de vermiste persoon in gevaar verkeert of ontvoerd is, trekt de politie alles uit de kast om het slachtoffer zo snel mogelijk terug te vinden. Opsporingsberichtgeving is dan één van de middelen waarover de politie beschikt. Via verschillende kanalen kan zij in één klap een grote groep mensen bereiken, of juist een hele gerichte doelgroep.

Dit boek doet verslag van een onderzoek naar de inzet van opsporingsberichtgeving in verschillende typen ontvoeringszaken. De auteurs gaan na op welke manier de politie mediaberichtgeving als recherchemiddel gebruikt in de context van vermissingen en ontvoeringen. In welke fase van het onderzoek wordt berichtgeving ingezet en wat is daarvan het doel? Welke mogelijkheden heeft de politie daarbij? Wat zijn de risico’s van de inzet van berichtgeving en wat heeft opsporingsberichtgeving in ontvoeringszaken opgeleverd? Aan de hand van verschillende Nederlandse ontvoeringszaken worden deze en andere vragen belicht. De auteurs komen hiermee tot een aantal interessante bevindingen en concrete aandachtspunten voor de opsporingspraktijk.

English summary


download pdf

Auteurs:
Schoenmakers, Y., Doekhie, J. & Knotter, J.

Uitgever:
Amsterdam: Reed Business

Jaar van publicatie:
2014