Auteurs:
Yvette Schoenmakers & Tom van Ham

Uitgever:
Den Haag: Boom Lemma Uitgevers

Jaar van publicatie:
2012

Zie ook:
Publicatie online

Seriebrandstichters

hoofdstuk in 'Serieplegers'

Hoofdstuk in het boek 'Serieplegers' onder eindredactie van Anton van Wijk & Ilse van Leiden (Bureau Beke).

Het hoofdstuk is gebaseerd op een analyse van de internationale literatuur en onderzoek van Yvette Schoenmakers, Anton van Wijk en Tom van Ham naar Nederlandse seriebrandstichters (Bureau Beke).


download pdf

Auteurs:
Yvette Schoenmakers & Tom van Ham

Uitgever:
Den Haag: Boom Lemma Uitgevers

Jaar van publicatie:
2012

Zie ook:
Publicatie online