Auteurs:
Yvette Schoenmakers, Anton van Wijk en Tom van Ham

Uitgever:
Amsterdam: Reed Business

Jaar van publicatie:
2012

Seriebrandstichters

Een verkennend onderzoek naar daderkenmerken en delictpatronen

De resultaten van een verkennend onderzoek naar seriebrandstichters uitgevoerd door Bureau Beke in opdracht van het programma Politie en Wetenschap. De auteurs beschrijven de kenmerken van 311 seriebrandstichtingen in Nederland en gaan dieper in op de delictpatronen en daderkenmerken van de 21 verantwoordelijke seriebrandstichters. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze de opsporing baat kan hebben bij de bevindingen.

download pdf

Auteurs:
Yvette Schoenmakers, Anton van Wijk en Tom van Ham

Uitgever:
Amsterdam: Reed Business

Jaar van publicatie:
2012