Auteurs:
Anton van Wijk, Yvette Schoenmakers en Tom van Ham

Uitgever:
Bureau Beke

Jaar van publicatie:
2012

Zie ook:
Publicatie online

Rechtgetrokken

Procesevaluatie van de aanpak van een problematische jeugdgroep in Utrecht

Procesevaluatie van de aanpak van een problematische jeugdgroep in Utrecht in het kader van het project ‘Scheve Beelden', uitgevoerd door Bureau Beke.

download pdf

Auteurs:
Anton van Wijk, Yvette Schoenmakers en Tom van Ham

Uitgever:
Bureau Beke

Jaar van publicatie:
2012

Zie ook:
Publicatie online