Auteurs:
Marc Schuilenburg, Yvette Schoenmakers & Judith van Zanten

Uitgever:
Vrije Universiteit / Directie Veiligheid Rotterdam

Jaar van publicatie:
2017

Zie ook:
Publicatie online

Positieve veiligheid

Naar een nieuwe Rotterdamse veiligheidsstrategie

Hoe kun je op een positieve manier aan veiligheid werken? Docent Strafrecht en Criminologie Marc Schuilenburg onderzocht met collega-criminologen Yvette Schoenmakers en Judith van Zanten hoe bewoners van Rotterdam zich veiliger kunnen voelen in hun eigen buurt. Zij gaan hierbij vooral in op het versterken van positieve factoren van samenleven, zoals zorg, vertrouwen en geborgenheid.

Met het concept 'positieve veiligheid' introduceren de auteurs een andere aanpak dan gebruikelijk. Het bestrijden van onveiligheid is in Nederland lang het dominante uitgangspunt geweest. Schuilenburg, Schoenmakers en Van Zanten richten hun aandacht juist op manieren om op een positieve wijze omstandigheden te creëren die bijdragen aan veiligheid, zijnde een positieve situatie. Zo bezien draait veiligheidsbeleid niet alleen om bestrijding van een negatieve situatie, het 'wieden van onkruid', maar ook om het 'aanplanten' en bevorderen van positieve groei. Je ergens thuis voelen kan een gevoel van veiligheid oproepen, evenals verbondenheid met de wijk of met andere bewoners. Dit kan hand in hand gaan met het reguliere veiligheidsbeleid.

In vier verschillende praktijkvoorbeelden onderzochten de auteurs wat concrete succesfactoren zijn voor positieve veiligheid. Zo volgen zij de Rotterdamse wijkagent Wilco Berenschot die op allerlei manieren proactief in contact probeert te komen met bewoners en ondernemers in de buurt. Ook gaan zij na hoe de West-Kruiskade in Het Oude Westen van Rotterdam van een criminele buurt in een ‘prachtig wandelgebied met duizend smaken en kleuren’ is getransformeerd en kijken zij in Eindhoven hoe de gemeente, TU en partners experimenteren met de invloed van licht op de uitgaansatmosfeer op Stratumseind. In het laatste hoofdstuk van hun rapport beschrijven zij welke bouwstenen op persoonsniveau, op het niveau van de omgeving en op institutioneel niveau het verschil maakten.

download pdf

Auteurs:
Marc Schuilenburg, Yvette Schoenmakers & Judith van Zanten

Uitgever:
Vrije Universiteit / Directie Veiligheid Rotterdam

Jaar van publicatie:
2017

Zie ook:
Publicatie online