Auteurs:
Anton van Wijk, Ilse van Leiden & Yvette Schoenmakers

Uitgever:
Boom Lemma Uitgevers

Jaar van publicatie:
2013

Opsporing

hoofdstuk in 'Serieplegers'

Hoofdstuk uit het boek 'Serieplegers' onder eindredactie van Anton van Wijk & Ilse van Leiden (Bureau Beke).

Ervan uitgaande dat serieplegers niet uit eigen beweging naar de politie gaan om zichzelf aan te geven, moet de politie zelf de serieplegers opsporen. Een essentiële stap in de opsporing is te bepalen of de misdrijven door dezelfde dader zijn begaan. Aangezien er in het eerste stadium van het opsporingsonderzoek geen verdachte in beeld is, moet eerst vastgesteld worden of er sprake is van een serie en vervolgens welke delicten daar wel en welke daar niet bij horen.

In dit hoofdstuk wordt allereerst nader ingegaan op methoden om zaken te linken. Als duidelijk is dat het om een serie gaat, is de volgende stap in het onderzoek het opsporen van de onbekende dader. Behalve technische middelen, zoals DNA-onderzoek en registratiesystemen, kan gedragsanalyse daarbij ondersteunend zijn. Ook het verhoor van serieplegers is van belang voor een succesvolle opsporing. De mogelijkheden, maar ook de moeilijkheden van de verschillende middelen die de politie kan inzetten, komen eveneens aan de orde in dit hoofdstuk.

Veel van wat er over de opsporing van serieplegers bekend is, komt uit het buitenland. Om recht te doen aan de situatie van de opsporing in Nederland zijn ook de ervaringen van diverse geïnterviewde deskundigen wat betreft de opsporing van serieplegers in dit hoofdstuk verwerkt.

download pdf

Auteurs:
Anton van Wijk, Ilse van Leiden & Yvette Schoenmakers

Uitgever:
Boom Lemma Uitgevers

Jaar van publicatie:
2013