Auteurs:
Schoenmakers, Y., Bremmers, B. & Van Wijk, A.

Uitgever:
Arnhem: BekeReeks

Jaar van publicatie:
2012

Zie ook:
Publicatie online

Oosterse teelt

Vietnamezen in de hennepteelt

Het telen van hennep wordt in Nederland al langere tijd niet meer als onschuldige bijverdienste gezien. Uit onderzoek is bekend dat de georganiseerde misdaad zich op grote schaal bezighoudt met hennepteelt. Opvallende nieuwkomers in de hennepteelt zijn Vietnamezen, die niet tot de traditionele criminele groeperingen in Nederland behoren.
Dit rapport is het resultaat van een exploratief onderzoek naar de rol van Vietnamezen in de hennepteelt in Nederland. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het voormalig Programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt (PAGH) en de Raad van Korpschefs. Er wordt aandacht besteed aan verschillende kenmerken van Vietnamese verdachten in de Nederlandse hennepteelt en hun werkwijze. Daarnaast komen de achtergronden en ontwikkeling van de Vietnamese betrokkenheid in de hennepteelt aan de orde, zowel in Nederland als in enkele andere Europese landen waar Vietnamese henneptelers al langere tijd prominent aanwezig zijn. Tot slot wordt de aanpak van deze vorm van criminaliteit besproken.

English summary: http://www.beke.nl/doc/2012/Vietnamese_Cannabis_cu...

download pdf

Auteurs:
Schoenmakers, Y., Bremmers, B. & Van Wijk, A.

Uitgever:
Arnhem: BekeReeks

Jaar van publicatie:
2012

Zie ook:
Publicatie online