Auteurs:
Yvette Schoenmakers, Ilse van Leiden, Bo Bremmers en Henk Ferwerda

Uitgever:
BekeReeks

Jaar van publicatie:
2012

Zie ook:
Publicatie online

Onder Controle

Een procesevaluatie van de Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen

Een procesevaluatie van de gedragsinterventie ‘Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen’ uitgevoerd door Bureau Beke in opdracht van het WODC.

download pdf

Auteurs:
Yvette Schoenmakers, Ilse van Leiden, Bo Bremmers en Henk Ferwerda

Uitgever:
BekeReeks

Jaar van publicatie:
2012

Zie ook:
Publicatie online