Auteurs:
Anton van Wijk, Yvette Schoenmakers, Nathanja Kerkhof-van Holsteijn

Uitgever:
Tijdschrift voor Seksuologie, 36(1), 19-29

Jaar van publicatie:
2012

Jeugdige zedendelinquenten

een review van de literatuur 2006-2010

artikel in Tijdschrift voor Seksuologie, 36(1), pp. 19-29

Jeugdige zedendelinquenten zijn reeds enkele decennia onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. In deze review wordt nagegaan wat de stand van zaken is in de recente literatuur. Een search in zeven databases over een periode van vijf jaar (2006-2010) leverde in totaal 139 artikelen over jeugdige zedendelinquenten op. De hoofdonderwerpen van die artikelen hebben betrekking op kenmerken en achtergronden, risicotaxatie en recidive, assessment en behandeling, en beleid aangaande registratie. In deze review worden de belangrijkste bevindingen uit de recente literatuur binnen deze onderwerpen beschreven en suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek.

download pdf

Auteurs:
Anton van Wijk, Yvette Schoenmakers, Nathanja Kerkhof-van Holsteijn

Uitgever:
Tijdschrift voor Seksuologie, 36(1), 19-29

Jaar van publicatie:
2012