Auteurs:
Yvette Schoenmakers

Uitgever:
Boom Criminologie

Jaar van publicatie:
2016

Het gevangeniswezen

in: Actoren in de strafrechtspleging (Bolhuis, Schoenmakers & Beijers, 2016)

Hoofdstuk in het boek 'Actoren in de strafrechtspleging'.

De gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel is de meest ingrijpende sanctie die een verdachte of veroordeelde kan overkomen. De tenuitvoerlegging van de vrijheidsbenemende straf en de organisatie van het gevangeniswezen staan in dit boekhoofdstuk centraal.

Wanneer de rechter een vrijheidsbenemende straf of maatregel heeft opgelegd, dan wordt de tenuitvoerlegging daarvan verzorgd door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De straf of maatregel kan worden ondergaan in verschillende soorten justitiële inrichtingen, zoals een huis van bewaring, een gevangenis, een justitiële jeugdinrichting of een tbs-inrichting. De minister bepaalt de belangrijkste beleidsmatige en financiële kaders waarbinnen DJI de tenuitvoerlegging verder invult. Deze kaders staan in wisselwerking met het geldende strafrechtelijke klimaat. In die zin zien we ook ons maatschappelijk denken over criminaliteit en veiligheid weerspiegeld in de manier waarop het gevangeniswezen georganiseerd is. In dit hoofdstuk wordt eerst de ontwikkeling van het gevangeniswezen vanaf de achttiende eeuw tot heden geschetst. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de functie van het gevangeniswezen, de huidige organisatiestructuur, de tenuitvoerlegging in de praktijk, de bescherming van de gedetineerde en enkele ethische kwesties.

Auteurs:
Yvette Schoenmakers

Uitgever:
Boom Criminologie

Jaar van publicatie:
2016