Auteurs:
Yvette Schoenmakers, Anton van Wijk & Cees Schep

Uitgever:
Tijdschrift voor de Politie, 71 (7), 28-31

Jaar van publicatie:
2009

Zie ook:
Publicatie online

Gouden bergen (artikel)

het succesverhaal van de 419-fraude

‘This email is to notify you that your Email Address attached to a Ticket Number (106012) has won an Award Sum of 1,000,000.00 Euros (One Million euro) in an Email Sweepstakes program held on the 9th of January 2008.’ Dit is een voorbeeld van een 419-fraude e-mail, in het buitenland ook wel bekend als advance fee fraud (voorschotfraude). De daders proberen per e-mail of brief duizenden potentiële slachtoffers met een groot geldbedrag te verleiden tot het betalen van bepaalde ‘onkosten’ Wereldwijd worden vanuit Nederland, maar ook vanuit andere landen, mensen gedupeerd voor honderdduizenden tot miljoenen euro’s.

In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de Nigeriaanse 419-fraude. Centraal stonden de vragen wie de Nigeriaanse daders en slachtoffers van de 419-fraude zijn en hoe de daders vanuit hun criminele netwerken opereren. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

download pdf

Auteurs:
Yvette Schoenmakers, Anton van Wijk & Cees Schep

Uitgever:
Tijdschrift voor de Politie, 71 (7), 28-31

Jaar van publicatie:
2009

Zie ook:
Publicatie online