Auteurs:
M. van Biezen & Y. Schoenmakers

Uitgever:
Leiden: Stichting ZON

Jaar van publicatie:
2014

Zie ook:
Publicatie online

Geestelijke gezondheid en zelfstigmatisering

Rapportage van een vragenlijstonderzoek over zelfstigmatisering

In januari 2013 startte Stichting ZON met een client centered actieonderzoek naar zelfstigmatisering onder mensen met psychische aandoeningen en klachten. Zelfstigmatisering door mensen met psychische aandoeningen is een vorm van persoonlijke, sociale en maatschappelijke zelf-uitsluiting die ondermijnender kan zijn dan de aandoening zelf. Doel van het actieonderzoek was om het onderwerp zelfstigmatisering bespreekbaar te maken en mensen die ermee leven gereedschappen aan te reiken om zelfstigmatisering te doorbreken. Het eerste deel van het onderzoek bestond uit een literatuurstudie naar de stand van zaken rond geestelijke gezondheid en stigmatisering. Tegelijkertijd deed een team van mensen met ggz-ervaringskennis rond (zelf)stigmatisering een voorverkenning op thema‚Äôs die in daaropvolgend vragenlijstonderzoek aan de orde zouden moeten komen. Op basis van de literatuurstudie en een serie workshops werd in het tweede deel een online vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Deze rapportage is hiervan het verslag.

Naar aanleiding van de literatuurstudie, de workshops en het vragenlijstonderzoek naar zelfstigmatisering ontwikkelde Stichting ZON i.s.m. 'Samen Sterk zonder Stigma' vervolgens de Toolbox Zelfstigma. In deze toolbox komen aspecten van zelfstigmatisering in verschillende contexten aan de orde. Tevens worden handvatten geboden om zelfstigmatiserende gedachten te (h)erkennen, bespreekbaar te maken en op te lossen. De workshops zijn speciaal gericht op mensen die op dagelijkse basis last hebben van ontwrichtende gevoelens van minderwaardigheid, zelfkritische gedachten, zichzelf naar beneden halen en schaamte. Sinds eind 2014 organiseert Stichting ZON workshops rond zelfstigmatisering. De Toolbox Zelfstigma werd daarna in een 'train-de-trainer'-format uitgewerkt voor gebruik door ervaringsdeskundigen in diverse rollen. Op de website van Stichting Zon is hierover meer te lezen.

download pdf

Auteurs:
M. van Biezen & Y. Schoenmakers

Uitgever:
Leiden: Stichting ZON

Jaar van publicatie:
2014

Zie ook:
Publicatie online