Auteurs:
Schoenmakers, Y. & Biezen, M. van

Uitgever:
Leiden: Stichting ZON

Jaar van publicatie:
2013

Zie ook:
Publicatie online

Geestelijke gezondheid en stigmatisering

een korte inleiding op basis van de literatuur

In januari 2013 startte Stichting ZON met een client centered actieonderzoek naar zelfstigmatisering. Doel van het onderzoek was om het onderwerp zelfstigmatisering bespreekbaar te maken en mensen die ermee leven gereedschappen aan te reiken om zelfstigmatisering te doorbreken. Het eerste deel van het onderzoek bestond uit deze literatuurstudie naar de stand van zaken rond geestelijke gezondheid en stigmatisering.

download pdf

Auteurs:
Schoenmakers, Y. & Biezen, M. van

Uitgever:
Leiden: Stichting ZON

Jaar van publicatie:
2013

Zie ook:
Publicatie online