Auteurs:
Schoenmakers, Y., Mehlbaum, S., Everartz, M. & Poelarends, C.

Uitgever:
Amsterdam: Reed Business

Jaar van publicatie:
2016

Elke dump is een plaats delict

Dumping en lozing van synthetisch drugsafval: verschijningsvormen en politieaanpak

Bij de productie van synthetische drugs zoals MDMA en amfetamine komt veel vloeibaar afval vrij, waar de producenten vanaf moeten. De laatste jaren worden in toenemende mate gedumpte jerrycans, vaten en soms hele containers met synthetisch drugsafval aangetroffen door passanten of surveillerende toezichthouders. De dumpingen worden gevonden in de natuur, langs de snelweg, op industrieterreinen of zelfs midden in woonwijken. Daarnaast wordt op onbekende schaal drugsafval geloosd op het riool, in oppervlaktewateren en op de bodem. Professionals van politie, gemeenten, provincies, waterschappen, Staatsbosbeheer en andere ketenpartners maken zich zorgen over zowel de toename van het aantal aangetroffen dumpingen, als de risico’s die deze met zich meebrengen voor mens en natuur. Tegelijkertijd zien zij kansen om vanuit een dumping de productieketen van synthetische drugs bloot te leggen, mits een dumping of lozing op de juiste manier als een plaats delict wordt behandeld. Naast een fenomeenbeschrijving van drugsafvaldumpingen en –lozingen, worden in dit boek handreikingen gedaan voor politie en ketenpartners voor het handelen op de plaats delict en het opsporingsonderzoek dat daarop kan volgen.

download pdf

Auteurs:
Schoenmakers, Y., Mehlbaum, S., Everartz, M. & Poelarends, C.

Uitgever:
Amsterdam: Reed Business

Jaar van publicatie:
2016