Auteurs:
Van Wijk, A. & Schoenmakers, Y.

Uitgever:
Den Haag: Boom Lemma Uitgevers

Jaar van publicatie:
2011

Zie ook:
Publicatie online

Doorgeslagen

Een exploratief onderzoek naar gewelddadige verkrachtingen en verkrachters

Gewelddadige zedenmisdrijven, soms met de dood van het slachtoffer als gevolg, hebben een ongekende impact op de samenleving. De druk op de politie bij dergelijke misdrijven is groot en onopgeloste zaken kunnen de gemoederen jarenlang bezig blijven houden. In de praktijk kunnen stereotiepe beelden heersen over de betekenis van ernstig gewelddadig seksueel gedrag. Er is echter weinig wetenschappelijke kennis over de personen achter gewelddadige zedenmisdrijven en hoe hun gedrag te duiden is. Het uitgevoerde exploratieve onderzoek is een eerste stap om hieraan tegemoet te komen. Bijzonder is dat gewelddadige verkrachtingen en de plegers daarvan zijn onderzocht vanuit drie invalshoeken die met elkaar in verband worden gebracht: de opsporing, de klinische praktijk en de daders zelf. Hiertoe is gebruikgemaakt van literatuurstudie, analyse van politiegegevens (ViCLAS) en gegevens over persoonskenmerken op basis van klinische en justitiële dossiers. Tot slot zijn diepte-interviews gehouden met gewelddadige verkrachters. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Politieacademie en is het resultaat van een samenwerking tussen Bureau Beke, het Korps landelijke politiediensten en de Politieacademie.

Het boek geeft een gedetailleerd beeld van de gewelddadige verkrachtingen en verkrachters. Tevens gaan de auteurs na hoe bepaalde persoonskenmerken en het delictgedrag met elkaar kunnen samenhangen. De bevindingen zijn onder meer relevant voor professionals in het veld van politie, klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek.

Auteurs:
Van Wijk, A. & Schoenmakers, Y.

Uitgever:
Den Haag: Boom Lemma Uitgevers

Jaar van publicatie:
2011

Zie ook:
Publicatie online