Auteurs:
Yvette Schoenmakers & Irene Kersten

Uitgever:
Vakblad Sociaal Werk 21(4), 8-11

Jaar van publicatie:
2020

Zie ook:
Publicatie online

Delen is helen

Groepsgesprekken voor jongeren na zelfdoding van een leeftijdgenoot

Elke dag beroven vijf mensen in Nederland zichzelf van het leven. In 2018 waren dit 1.829 personen, onder wie 150 kinderen en jongeren (10-25 jaar). Zelfdoding is de tweede doodsoorzaak onder jongeren; zij zijn momenteel de grootste risicogroep. Voor jongeren kan een (poging tot) zelfdoding van een leeftijdgenoot zeer ingrijpend zijn. Irene Kersten begeleidt groepen jongeren die een schokkend incident met een leeftijdgenoot meemaakten. Ik onderzocht de impact van zelfdoding onder jongeren op basis van de literatuur en sprak met Irene over de manier waarop zij jongeren optimale begeleiding biedt middels laagdrempelige groepsgesprekken. Onze bevindingen bundelden we in dit artikel.

download pdf

Auteurs:
Yvette Schoenmakers & Irene Kersten

Uitgever:
Vakblad Sociaal Werk 21(4), 8-11

Jaar van publicatie:
2020

Zie ook:
Publicatie online