Auteurs:
Shanna Mehlbaum, Yvette Schoenmakers

Uitgever:
Sdu Uitgevers

Jaar van publicatie:
2019

Zie ook:
Publicatie online

De wortel en de stok

Praktijklessen uit een gebiedsgerichte probleemaanpak van ondermijning

Wat te doen met een buurt waar criminelen de overhand hebben en de overheid geen voet aan de grond krijgt? De laatste jaren werken politie, gemeente en andere instanties steeds meer samen om de inbedding van georganiseerde criminaliteit in buurten tegen te gaan. Dit blijkt een moeilijke opgave. Tijdens ons actieonderzoek naar een lokale ondermijningsaanpak hebben we een multidisciplinair team gedurende een half jaar intensief gevolgd en de randvoorwaarden en lessen uit hun werkwijze in kaart gebracht. We bekeken welke bijdrage veiligheidspartners, zoals de politie, Belastingdienst en gemeente, kunnen leveren. Maar ook partijen als de omgevingsdienst en het energiebedrijf. Tegen welke hordes op het gebied van samenwerking en informatiedeling liepen de projectleden aan en hoe zijn ze hiermee omgegaan?

Het structureel verbeteren van een notoire probleemstraat, die bekend staat als criminele vrijplaats, vraagt langdurige inzet van verschillende overheidspartijen en het inzetten van een breed scala aan interventies. Het actieonderzoek 'De wortel en de stok' laat zien dat een gemotiveerd multidisciplinair team met strategische rugdekking van hun organisaties, in korte tijd veel kan bereiken. Het team richtte zich op zowel repressieve interventies op korte termijn als stimulerende langeretermijninterventies ter verbetering van het gebied. Zij noemen dit een strategie van de wortel (stimuleren) en de stok (repressie). Door veel aanwezig te zijn in de buurt en regelmatig integrale controles te organiseren, verdwijnt de anonieme voedingsbodem voor criminele spelers. Interventies als stedelijke vernieuwing of het aanpakken van dubieuze pandeigenaren zijn lastiger te realiseren en vragen een lange adem. Volharding en focus op het probleemgebied zijn dan ook nodig om ook deze langetermijninterventies te bewerkstelligen.

De lessen uit de werkwijze, inclusief ingezette interventies, zijn in dit boek opgetekend als handreiking voor andere gemeenten en basisteams van de politie die met hardnekkige en lokale problematiek kampen.

download pdf

Auteurs:
Shanna Mehlbaum, Yvette Schoenmakers

Uitgever:
Sdu Uitgevers

Jaar van publicatie:
2019

Zie ook:
Publicatie online