Auteurs:
Yvette Schoenmakers & Maarten Bolhuis

Uitgever:
Boom Criminologie

Jaar van publicatie:
2016

De reclassering

in: Actoren in de strafrechtspleging (Bolhuis, Schoenmakers & Beijers, 2016)

Hoofdstuk in het basisboek 'Actoren in de strafrechtspleging' over de reclassering. Hoewel menigeen wellicht verwacht dat de reclassering pas aan het eind van de strafrechtsketen in beeld komt, is het tegendeel waar. Al vanaf het begin van het strafproces is de reclassering actief, onder andere door het onderzoeken van de verdachte en het adviseren van de rechter. Na een veroordeling is de reclassering onder meer betrokken bij de uitvoering van taakstraffen en houdt zij toezicht op de naleving van opgelegde voorwaarden. Ook bij de nazorg van ex-gedetineerden is de reclassering betrokken. In dit hoofdstuk komen deze verschillende taken aan bod. Tevens wordt een korte historische ontwikkeling van de reclassering beschreven.

Auteurs:
Yvette Schoenmakers & Maarten Bolhuis

Uitgever:
Boom Criminologie

Jaar van publicatie:
2016