Auteurs:
Yvette Schoenmakers, Ilse de Groot, Annemarie van Rooyen, Judith van Zanten & Jessica Baars

Uitgever:
Deventer: Vakmedianet

Jaar van publicatie:
2017

De onvindbaren

Op zoek naar voortvluchtige veroordeelden in Nederland

In 2015 staan ruim 11.000 personen in Nederland op de nationale opsporingslijst omdat zij zich onttrekken aan een onherroepelijke gevangenisstraf. Wie zijn deze voortvluchtigen? Wat voor soort delicten hebben zij gepleegd, hoe weten zij aan hun straf te ontkomen en hoe lang staan zij al voor de gevangenisstraf gesignaleerd? In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar kenmerken en achtergronden van tot een gevangenisstraf veroordeelde voortvluchtigen in Nederland. Ook wordt beschreven hoe door de politie en ketenpartners wordt gewerkt aan het traceren van de voortvluchtigen, vanaf het moment dat zij zich aan de reguliere tenuitvoerlegging van hun detentie onttrekken. Uit het onderzoek blijkt dat het om een heel gevarieerde groep gaat, waarvan een ‘middenmoot’, die niet voor actieve opsporing in aanmerking komt, buiten beeld van de politie dreigt te verdwijnen. De inzichten worden door politie en ketenpartners benut bij het lokaliseren, prioriteren en opsporen van veroordeelde voortvluchtigen. Zie ook: Publicaties.download pdf

Auteurs:
Yvette Schoenmakers, Ilse de Groot, Annemarie van Rooyen, Judith van Zanten & Jessica Baars

Uitgever:
Deventer: Vakmedianet

Jaar van publicatie:
2017