Auteurs:
Yvette Schoenmakers, Ilse de Groot, Annemarie van Rooyen, Judith van Zanten & Jessica Baars

Uitgever:
Deventer: Vakmedianet

Jaar van publicatie:
2017

De onvindbaren

Op zoek naar voortvluchtige veroordeelden in Nederland

In 2015 staan ruim 11.000 personen in Nederland op de nationale opsporingslijst omdat zij zich onttrekken aan een onherroepelijke gevangenisstraf. Wie zijn deze voortvluchtigen? Wat voor soort delicten hebben zij gepleegd, hoe weten zij aan hun straf te ontkomen en hoe lang staan zij al voor de gevangenisstraf gesignaleerd? In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek in opdracht van Politie & Wetenschap naar kenmerken en achtergronden van tot een gevangenisstraf veroordeelde voortvluchtigen in Nederland. Ook wordt beschreven hoe door de politie en ketenpartners wordt gewerkt aan het traceren van de voortvluchtigen, vanaf het moment dat zij zich aan de reguliere tenuitvoerlegging van hun detentie onttrekken. Uit het onderzoek blijkt dat het om een heel gevarieerde groep gaat, waarvan een ‘middenmoot’, die niet voor actieve opsporing in aanmerking komt, buiten beeld van de politie dreigt te verdwijnen. De inzichten worden door het Ministerie van JenV, politie en ketenpartners benut bij het lokaliseren, prioriteren en opsporen van veroordeelde voortvluchtigen.

Naar aanleiding van het onderzoek verschenen enkele krantenartikelen, onder meer van Martin Kuiper in NRC Handelsblad (19 april 2017) en van Irene de Zwaan in De Volkskrant (20 april 2017); ook de NOS maakte een item. Prof. dr. Ido Weijers schreef een blog over minderjarige voortvluchtigen naar aanleiding van het onderzoek (24 april 2017). Het onderzoek leidde tot kamervragen waarop de staatssecretaris een kabinetsreactie gaf (9 juni 2017, 29279, nr.385). Vanuit het Ministerie van JenV en het CJIB is een integrale programmatische aanpak naar (o)nvindbare veroordeelden gestart, wat momenteel (2020) nog volop doorloopt.

download pdf

Auteurs:
Yvette Schoenmakers, Ilse de Groot, Annemarie van Rooyen, Judith van Zanten & Jessica Baars

Uitgever:
Deventer: Vakmedianet

Jaar van publicatie:
2017