Auteurs:
Yvette Schoenmakers

Jaar van publicatie:
2013

De Nigeriaanse droom

Onderzoeksverkenning Nigeriaanse mensenhandel, een samenvatting

In de beginjaren van deze eeuw kwamen bij de Nederlandse politie signalen terecht dat er een groeiend aantal minderjarige Nigeriaanse meisjes verdween uit asielzoekerscentra, om niet meer teruggevonden te worden. Het vermoeden was dat zij in de prostitutie verdwenen. In de daaropvolgende jaren werden er verscheidene opsporingsonderzoeken gestart naar Nigeriaanse mensenhandelzaken. Uit onderzoek 'Koolvis' bleek dat Nigeriaanse meisjes vanuit Nigeria naar Nederland werden gesmokkeld, waar ze als minderjarigen in asielzoekerscentra (AMA’s) geplaatst werden. Vervolgens verdwenen ze naar Italië en ook wel naar Frankrijk, Spanje en in mindere mate naar Duitsland om in de prostitutie te gaan werken. Nederland fungeerde als belangrijke poort om de meisjes Europa in te smokkelen.

Samenvatting van een onderzoeksverkenning over de aard en achtergronden van de Nigeriaanse mensenhandel voor de prostitutie. De verkenning is gebaseerd op literatuur- en documentstudie, interviews met professionals van overheidsdiensten en hulpverleningsorganisaties, drie case studies en twee fact finding missions naar Nigeria.

download pdf

Auteurs:
Yvette Schoenmakers

Jaar van publicatie:
2013