Auteurs:
Yvette Schoenmakers & Shanna Mehlbaum

Uitgever:
Sdu Uitgevers

Jaar van publicatie:
2019

De Intelligence Paradox

Lessen uit de integrale pilot Analyse Synthetische Drugs in Oost-Nederland

De productie van synthetische drugs en daarmee samengaande drugsafvaldumpingen, gevaren voor volksgezondheid en milieu, geweld, witwassen en andere maatschappelijke ontwrichting houden de Nederlandse Politie, bestuurders en beleidsmakers al jaren in hun greep. Naast ‘hotspots’ Brabant en Limburg worden de laatste jaren ook in Gelderland steeds meer synthetische drugsafvaldumpingen, grondstoffenopslagplaatsen en productielocaties aangetroffen.

Eind 2017 lanceert Politie Oost-Nederland een geregisseerde aanpak van drugsafvaldumpingen. Parallel hieraan starten politie, Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten, Belastingdienst en RIEC in 2018 een pilot Analyse Synthetische Drugs. Analisten van de vier ketenpartners krijgen alle ruimte om samen te pionieren met een integrale analysewerkwijze op het thema synthetische drugscriminaliteit. De analisten slaan de handen ineen om allerlei beschikbare informatie van de ketenpartners integraal te analyseren en zo inzicht te verkrijgen in de synthetische drugscriminaliteit. Uiteenlopende signalen die mogelijk duiden op synthetische drugsproductie, zoals anonieme meldingen van burgers, waarnemingen van surveillanten en toezichthouders, maar ook drugsafval-incidenten, worden binnen deze pilot door de analisten uitgeplozen en ‘opgewerkt’. Daarbij worden zij in het RIEC-samenwerkingsverband ondersteund door informatiespecialisten en beleidsmedewerkers uit hun achterban.

Het pilotteam nodigde de auteurs van dit boek uit om een half jaar intensief met de pilot mee te lopen en gezamenlijke lessen op te tekenen. Dit boek is hiervan het resultaat. We nemen de lezer mee in de achtergronden van de pilot, de werkwijze van de analisten in het ‘pionieren met intelligence’, de obstakels die zij tegenkwamen en de kracht van hun gezamenlijke werkwijze. Het boek gaat over synthetische drugscriminaliteit, maar vooral over intelligence en hoe deze samen met partners te creëren. En, vervolgens, het dilemma hoe hiermee tot actie te komen.

download pdf

Auteurs:
Yvette Schoenmakers & Shanna Mehlbaum

Uitgever:
Sdu Uitgevers

Jaar van publicatie:
2019