Auteurs:
Zanten, J.K. van, Koenraadt , F.A.M.M., & Schoenmakers, Y.M.M.

Uitgever:
Politie & Wetenschap / Universiteit Utrecht

Jaar van publicatie:
2014

Zie ook:
Publicatie online

De buurman als vijand

Patronen in ernstige conflicten met buren en omgang daarmee

Vooral langlopende burenconflicten –vaak met een op het oog triviale aanleiding zoals irritatie over vermeend fout parkeren - kunnen uitmonden in delicten waarbij niet zelden (extreem) geweld wordt gebruikt. Daarnaast komen ook bedreiging en vernieling veelvuldig voor bij burenruzies. Een belangrijke factor bij burenconflicten is het proces dat zij doorlopen: wanneer buren er zelf niet uitkomen en niet tijdig ingegrepen wordt, kan een eenvoudig probleem zich ontwikkelen tot een slepend conflict, wat kan leiden tot (ernstige) delicten. Praktische toepassing van deze studie ligt dan ook vooral op het gebied van (tijdige) interventie. De wijkagent heeft een belangrijke, bemiddelende en verwijzende rol. Ook buurtbemiddeling kan een grote bijdrage leveren aan de oplossing van een burenconflict. Vroegtijdige tussenkomst van derden blijkt een zeer belangrijke beschermende factor en kan escalatie tot geweld voorkomen.

download pdf

Auteurs:
Zanten, J.K. van, Koenraadt , F.A.M.M., & Schoenmakers, Y.M.M.

Uitgever:
Politie & Wetenschap / Universiteit Utrecht

Jaar van publicatie:
2014

Zie ook:
Publicatie online