Auteurs:
M. Bolhuis, Y. Schoenmakers & G. Beijers

Uitgever:
Boom Criminologie

Jaar van publicatie:
2016

Zie ook:
Publicatie online

Actoren in de strafrechtspleging

basisboek criminologie (redactie)

De vernieuwde uitgave van 'Actoren in de strafrechtspleging' maakt inzichtelijk welke partijen betrokken zijn in de strafrechtspleging, wat hun taken zijn in de verschillende fasen van het strafproces, en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Dit basisboek is onder redactie van VU-criminologen Maarten Bolhuis, Yvette Schoenmakers en Guillaume Beijers samengesteld. In acht hoofdstukken worden achtereenvolgens de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de strafrechtadvocatuur, de rechterlijke macht, het gevangeniswezen en de reclassering besproken. Behalve hun taken en onderlinge interactie, komt ook aan de orde hoe deze actoren zich voortdurend dienen aan te passen aan ontwikkelingen in het dynamische veld van de strafrechtspleging. Het boek is geschreven voor WO- en HBO-studenten Criminologie en Integrale veiligheid. Daarnaast is het interessant voor juridische studenten die meer inzicht willen krijgen in de verschillende partijen die betrokken zijn bij de strafrechtspleging.

Naast de redactie van dit boek schreef Yvette Schoenmakers het hoofdstuk 'Het gevangeniswezen' en samen met Maarten Bolhuis het hoofdstuk 'De reclassering'.

Auteurs:
M. Bolhuis, Y. Schoenmakers & G. Beijers

Uitgever:
Boom Criminologie

Jaar van publicatie:
2016

Zie ook:
Publicatie online