De onvindbaren

Voortvluchtige veroordeelden in Nederland

Onderzoek in opdracht van Politie en Wetenschap naar veroordeelden tot een gevangenisstraf die staan gesignaleerd in het nationale opsporingsregister. Door zicht te krijgen op (1) persoonskenmerken en criminele achtergrond van de voortvluchtigenpopulatie; (2) hun gedrag tijdens de periode dat zij als voortvluchtig gesignaleerd staan, en (3) de bestaande politiële werkprocessen, kan de politie haar aanpak in samenwerking met ketenpartners beter vormgeven. De resultaten zijn derhalve ook relevant voor ketenpartners die zich bezighouden met de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen.

Naar aanleiding van het onderzoek verschenen enkele krantenartikelen, onder meer van Martin Kuiper in NRC Handelsblad (19 april 2017) en van Irene de Zwaan in De Volkskrant (20 april 2017); ook de NOS maakte een item. Prof. dr. Ido Weijers schreef een blog over minderjarige voortvluchtigen naar aanleiding van het onderzoek (24 april 2017). Het onderzoek leidde tot kamervragen waarop de staatssecretaris een kabinetsreactie gaf (9 juni 2017, 29279, nr.385). Vanuit het Ministerie van VenJ en het CJIB is een integrale programmatische aanpak naar (o)nvindbare veroordeelden gestart.

Download het rapport

Opdrachtgever:
Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap

Onderzoekspartners:
Ratio Research, Politie Eenheid Amsterdam (team ROG), Politie Eenheid Den Haag (team EVA)

Onderzoeksteam:
Yvette Schoenmakers (projectleider), Ilse de Groot, Annemarie van Rooyen, Judith van Zanten, Jessica Baars

Looptijd:
2015 – 2016 (afgesloten)