Elke dump is een plaats delict

Dumping en lozing van synthetisch drugsafval

Fenomeenonderzoek naar de aard en ontwikkeling van synthetische drugsafvaldumpingen en –lozingen in Nederland. Een risicovolle vorm van milieucriminaliteit, maar ook onderdeel van zware georganiseerde criminaliteit. Het onderzoek gaat over verschijningsvormen en schade van dumpingen/lozingen, en de werkprocessen van politie en ketenpartners bij het aantreffen van synthetisch drugsafval. Daarnaast gingen de onderzoekers na in hoeverre aangetroffen dumpingen tactische aanknopingspunten bieden voor de opsporing van de synthetische drugsproducenten.

Het onderzoek werd in 2016 gepubliceerd en aansluitend belicht in de media; er verschenen o.a. achtergrondartikelen in NRC Handelsblad en het Brabants Dagblad. De NOS en EenVandaag maakten reportages. Vewin, de vereniging van Waterbedrijven in Nederland, reageerde op het onderzoek en onderschreef de aanbevelingen. De bevindingen werden door Yvette Schoenmakers gepresenteerd bij de Provinciale werkgroepen in resp. Noord-Brabant en Limburg, en tijdens het CIROC seminar 'De opsporing van georganiseerde criminaliteit' (Centre for Information and Research on Organised Crime). De publicatie en media-aandacht leidden tot Kamervragen (okt 2016; Antwoorden Kamervragen Minister Van der Steur 22 nov 2016).

In 2017 verscheen het artikel 'Drugsafval in Brabant' in Justitiële Verkenningen en de onderzoekers leverden een bijdrage aan de Bosatlas van de Veiligheid. Daarnaast besteedde het AD aandacht aan het onderzoek in relatie tot toezicht en opsporing in het buitengebied. Onderzoeker Christiaan Poelarends droeg bij aan de totstandkoming van een protocol synthetische drugsafvaldumpingen in politie-eenheid Oost-Nederland, waaruit volgt dat het piket Milieu en het piket Forensische Opsporing altijd ter plaatse gaan bij een aangetroffen drugsafvaldump. VPRO Trees maakte een boeiende serie podcasts over drugsafval en harddrugs. Kijk ook naar de reportage 'De duistere wereld achter xtc' van NOS op 3.

Download het rapport

Opdrachtgever:
Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap

Onderzoekspartners:
Mehlbaum onderzoek

Onderzoeksteam:
Yvette Schoenmakers (projectleider), Shanna Mehlbaum, Christiaan Poelarends & Marijn Everartz

Looptijd:
2015 – 2016 (afgesloten)