Routes naar positieve veiligheid

Oriëntatie van de gemeente Rotterdam op een positief veiligheidsbeleid

De gemeente Rotterdam wil meer aandacht voor positieve initiatieven en krachten in de stad. Daarvoor wil zij meer inzicht in hoe veiligheid van onderaf kan worden versterkt, om bewoners een gevoel van vertrouwen te geven en de band met de wijk te verbeteren. Dit sluit aan bij het gedachtengoed van positieve veiligheid en de stroming positive criminology . Veiligheid heeft niet alleen een negatieve betekenis, in de zin van ‘criminaliteit bestrijden’ en de burger ergens tegen beschermen, maar kan ook worden begrepen op een meer constructieve en inclusieve manier. Positieve veiligheid zoekt de basis in het versterken van positief menselijke connotaties van veiligheid, zoals vertrouwen, geborgenheid en ‘sense of belonging’, met betrokkenheid van burgers. In dit onderzoek wordt nagegaan via welke alternatieve en innovatieve manieren de gemeente Rotterdam met burgers en andere partners kan bouwen aan positieve veiligheid, als strategie naast de ‘klassieke criminaliteitsbestrijding’.

Het onderzoek werd afgerond in 2017 en in december 2017 door de Vrije Universiteit Amsterdam gepubliceerd; zie ook het persbericht. Op de website Sociale vraagstukken publiceerden we een kort artikel over ons onderzoek ('Veiligheid is meer dan wet en wapenstok').

Meer lezen over positieve veiligheid? In 2016 bracht het Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit (Boom criminologie tijdschriften) een themanummer (2016/nr.3) uit over positieve veiligheid. Of kijk naar het minicollege van Marc Schuilenburg tijdens het 9e politiedebat op de Politieacademie (13 juni 2017).

Download het rapport

Opdrachtgever:
Directie Veiligheid Gemeente Rotterdam

Onderzoekspartners:
Vrije Universiteit Amsterdam

Onderzoeksteam:
Marc Schuilenburg, Yvette Schoenmakers & Judith van Zanten

Looptijd:
2015 – 2017 (afgesloten)