Notoire straten

De lokale manifestatie van ondermijnende criminaliteit

In de politiepraktijk is het een terugkerend fenomeen: notoire probleemstraten of buurten met een hardnekkig imago als broeinest van criminaliteit. Waar de aandacht in deze straten voorheen vooral lag op de aanpak van overlast en veelvoorkomende criminaliteit (veelal met succes), groeit de aandacht voor ondermijning op lokaal niveau. Het gaat om de manifestatie van zware- en georganiseerde criminaliteit die sterk verweven is met de bovenwereld in bepaalde buurten en straten. Ondanks een geschiedenis van opsporings- en handhavingsactiviteiten blijven dit soort straten aantrekkelijk voor criminelen. Wat deze notoire probleemstraten nu precies in stand houdt, is lastig te duiden.

Het doel van het onderzoek was beschrijven hoe zware en georganiseerde criminaliteit zich manifesteert op het lokale niveau van een notoire straat om daarmee te komen tot een concreet handelingsperspectief voor de lokale aanpak van ondermijning door basisteams, recherche en ketenpartners. Hiervoor zijn case studies uitgevoerd in drie Nederlandse gemeenten, waar politie en gemeente ondermijnende criminaliteit op lokaal niveau willen adresseren. Om inzichtelijk te maken wat er speelt zijn politiesysteeminformatie gecombineerd met praktijkervaringen van frontlijnwerkers, ondernemers en buurtbewoners.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in een onderzoeksrapport. Lees ook ons artikel 'Het tij keren in notoire straten' in Secondant.

Opdrachtgever:
Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap

Onderzoeksteam:
Shanna Mehlbaum (projectleider), Yvette Schoenmakers & Judith van Zanten

Looptijd:
april 2016 - 2018 (afgesloten)