Van Intel tot Operatie

Impact van veiligheidsanalisten bij de aanpak van misdaad

Binnen de politieorganisatie werken analisten aan onderzoek en analyse ter ondersteuning van hun collega’s. Analyses zijn een belangrijke schakel in zogenaamd intelligencegestuurd politiewerk. Politie-analisten haken aan bij opsporingsonderzoeken, programma-teams en bij beslissers op beleidsniveau. In onderzoek van Bureau Bruinsma en het lectoraat Intelligence van de Politieacademie hebben we gekeken wat succesfactoren zijn voor de praktijkdoorwerking van hun veiligheidsanalyses. Het blijkt dat succesvolle analisten hierbij zelf een grote rol spelen. Soms zijn zij zelfs te omschrijven als getalenteerd verandermanager.

Succesfactoren zijn bijvoorbeeld het toegankelijk maken van het product en aandacht voor de praktijkrelevantie. De ontvanger van het product moet urgentie en verantwoordelijkheid voelen om het te daadwerkelijk gaan gebruiken. Ook een goede relatie tussen analist en de ontvanger zijn belangrijk, net als sterke interpersoonlijke vaardigheden van de analist. Met name de procesbegeleiding van de analist bij de overdracht van het analyseproduct blijken in de praktijk van doorslaggevend belang. Impact-hebbende analisten lijken vooral assertieve, initiatiefrijke analisten die persoonlijk excelleren op de vlakken van verbindingen leggen, netwerken en adviseren. Niet alleen de analisten zijn verantwoordelijk voor impact, ook leidinggevenden en de opdrachtgevers geven, met de keuzes in hun werk, pas de echte praktijkbetekenis aan de analyses.

Het onderzoek is in 2015 door voormalig Lector Intelligence Mariëlle den Hengst onder meer gepresenteerd op de Landelijke Analistendag. Het jaar ervoor kwamen de strategisch analisten zelf al aan het woord. De winnaars van een essaywedstrijd over het analysewerk presenteerden hun verhaal (hierover is ook in Tijdschrift voor de Politie een artikel verschenen, jr. 76, nr8).

Download het rapport

Opdrachtgever:
Politie & Wetenschap

Onderzoekspartners:
Bureau Bruinsma & lectoraat Intelligence van de Politieacademie

Onderzoeksteam:
Monique Bruinsma, Marielle den Hengst, Yvette Schoenmakers & Willem Niepce

Looptijd:
2015 (afgesloten)