Elke dump is intelligence

Actieonderzoek naar een integrale aanpak van syndru-criminaliteit

In 2016 publiceerden wij de resultaten van ons onderzoek naar drugsafvaldumpingen (Elke dump is een plaats delict). Een van de aanbevelingen uit het onderzoek was om synthetische drugsafvaldumpingen zoveel mogelijk te behandelen als plaats delict, waarbij mogelijkheden worden afgewogen van politieonderzoek naar zowel de milieudelicten als de achterliggende synthetische drugsproductie. Daarnaast is het verzamelen en registreren van informatie over de dumpingen van belang voor de intelligencepositie ten aanzien van synthetische drugscriminaliteit in Nederland.

Vanuit dit uitgangspunt is in Gelderland een pilot uitgevoerd naar een integrale ketenaanpak van 'syndru'-criminaliteit. RIEC Oost Nederland, Team Ketentoezicht van de Gelderse omgevingsdiensten, Politie Oost Nederland en de Belastingdienst werken vanuit een 'cockpitconstructie' allerlei syndru-signalen op tot intelligence. Naar aanleiding van dumpingen en andere signalen van drugsproductie volgt een integrale tactische analyse. Hieruit ontstaat de basis voor een intelligente aanpak van synthetische drugscriminaliteit.

Yvette Schoenmakers en Shanna Mehlbaum volgden deze pilot van binnenuit en tekenden de ervaringen op. Vanuit het Pilot-team was er behoefte aan wetenschappelijke monitoring van en reflectie op de lopende pilot. Daarnaast was er behoefte om de opbrengsten en lessen uit de pilot breder te delen, in de landelijke zoektocht naar een meer effectieve aanpak van synthetische drugscriminaliteit. De bevindingen zijn in het najaar van 2019 gepubliceerd in het rapport De intelligence paradox.

Opdrachtgever:
Politie en Wetenschap

Onderzoekspartners:
RIEC Oost Nederland, Politie Oost Nederland, Team Ketentoezicht Gelderse omgevingsdiensten, Belastingdienst.

Onderzoeksteam:
Yvette Schoenmakers, Shanna Mehlbaum

Looptijd:
2018-2019 (afgesloten)