De wortel en de stok

Actieonderzoek in een notoire straat

In navolging van het onderzoek ‘Notoire Straten’ (2018), over de lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit, verrichtten we in opdracht van een gemeente actieonderzoek naar hun aanpak van een notoire straat. De onderzoeksgemeente maakte samen met politie en veiligheidspartners een integraal plan van aanpak voor een wijkje met hardnekkige ondermijningsproblematiek, mede op basis van bevindingen uit ‘Notoire Straten’. Het programma moet een ‘criminele vrijplaats’ helpen transformeren tot een prettig, bonafide gebied voor wonen en werken. Uitgangspunt is om niet alleen voor de ‘korte klap’ te gaan, maar om ook de onderliggende criminogene factoren te adresseren die het gebied gevoelig maken voor lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit.

Dit inmiddels afgeronde actieonderzoek naar een lopende gebiedsgerichte aanpak had twee doelen. Allereerst om de gemeente te ondersteunen bij de uitgezette koers. Gedurende het hele proces reflecteerden we samen met de deelnemers op ingezette acties, aan de hand van onze inzichten en aandachtspunten. Een tweede doel van het actieonderzoek was om generieke lessen te trekken uit de ervaringen van deze proeftuin. Deze zijn na afloop gepubliceerd in het rapport 'De wortel en de stok', zodat betrokkenen bij soortgelijke lokale ‘probleemgebieden’ van de lessen kunnen profiteren.

Opdrachtgever:
Politie en Wetenschap

Onderzoekspartners:
Mehlbaum Onderzoek

Onderzoeksteam:
Shanna Mehlbaum Yvette Schoenmakers

Looptijd:
2018-2019 (afgesloten)