De wortel en de stok

Actieonderzoek in een notoire straat

In navolging van het onderzoek ‘Notoire Straten’ (2018), over de lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit, verrichten we in opdracht van een gemeente actieonderzoek naar hun aanpak van een notoire straat. De onderzoeksgemeente maakte samen met politie en veiligheidspartners een integraal plan van aanpak voor een wijkje met hardnekkige ondermijningsproblematiek, mede op basis van bevindingen uit ‘Notoire Straten’. Het programma moet een ‘criminele vrijplaats’ helpen transformeren tot een prettig, bonafide gebied voor wonen en werken. Uitgangspunt is om niet alleen voor de ‘korte klap’ te gaan, maar om ook de onderliggende criminogene factoren te adresseren die het gebied gevoelig maken voor lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit.

Wij verrichten actieonderzoek naar de lopende aanpak met twee doelen. Allereerst om de gemeente te ondersteunen bij de uitgezette koers. Gedurende het hele proces reflecteren we samen met de deelnemers op ingezette acties, delen we inzichten en aandachtspunten. Een tweede doel van het actieonderzoek is om generieke lessen te trekken uit de ervaringen van deze proeftuin. Deze generieke inzichten worden na afloop landelijk gedeeld zodat andere integrale aanpakken van soortgelijke lokale ‘probleemgebieden’ van de lessen kunnen profiteren.

Opdrachtgever:
Politie en Wetenschap

Onderzoekspartners:
Mehlbaum Onderzoek

Onderzoeksteam:
Shanna Mehlbaum Yvette Schoenmakers

Looptijd:
2018-2019 (afgesloten)